Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015La Primavera

Της ζωής κήπος 
Άνθη και καρπούς στο πέρασμα ν' αφήνει
Των Χάριτων η γνώση τη σκέψη ν' οδηγούν
Στη θύμηση να τη φυλάς...
Τις ρίζες φύλακα όρισέ τες (να γνέθεις)
Την άνοιξη δέξου μες της πνοής του Ζεφύρου
Εικόνα και χρώμα το βήμα... 

                                                              Kalias
                                                             28/6/2015